• KÖPA POOL
  • INSPIRATION
  • RENOVERA POOL
  • SERVICE OCH SUPPORT
  • POOL BLOGG
        • Liner - Poolduk till pool

0

Kundvagn

0
Subtotal: kr
Inga produkter i varukorgen.

Poolägarens ansvar

- Vi reder ut vad som gäller

Att äga en egen pool kan vara både avkopplande och roligt, men det medför också ett stort ansvar, särskilt när det gäller barns säkerhet. Drunkningsolyckor är en av de främsta dödsorsakerna bland små barn, så det är viktigt att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda dem. I detta blogginlägg kommer vi att gå igenom vilka skyddsanordningar som krävs enligt lag och vem som ansvarar för att uppfylla dessa krav.

Skyddsanordningar och lagstiftning:

För att förhindra drunkningsolyckor finns det bestämmelser i både bygglagstiftningen (Boverkets byggregler) och ordningslagen. Dessa lagar kräver adekvata säkerhetsskydd för pooler och liknande anläggningar, med särskilt fokus på att förhindra olyckor som involverar barn.

Boverkets byggregler gäller fasta pooler och bassänger på tomtmark, men inte lösa pooler. Fastighetsägaren ansvarar för att uppfylla dessa krav. Ordningslagen gäller för alla typer av pooler och bassänger, både fasta och lösa, på tomtmark och allmän plats. Anläggningens ägare är ansvarig för att följa bestämmelserna i ordningslagen.

Krav på skyddsanordningar:

Enligt Boverkets byggregler krävs skydd mot olycksfall om vattnet är djupare än 20 cm. Lämpliga skyddsanordningar kan innefatta:

  • Ett staket som är minst 0,9 m högt, utformat så att barn inte kan krypa under eller klättra över det. Om det finns en grind bör den vara låsbar.
  • En skyddstäckning, exempelvis en presenning eller ett skyddsnät med högst 50 mm maskvidd. Skyddet måste klara vikten av ett barn utan att ge vika.

Alternativa lösningar och bedömning:

Det är tillåtet att använda andra lösningar än de ovan, men du måste visa att den alternativa lösningen erbjuder samma säkerhetsnivå som exemplen. Om du är osäker på om din pool uppfyller säkerhetskraven kan du kontakta byggnadsnämnden för en bedömning.

Ytterligare information:

För mer information om fasta pooler, bassänger och dammar, se Boverkets byggregler. Barnsäkerhetsrådet har också tagit fram en informativ broschyr med titeln ”Barnsäker pool och trädgårdsdamm”. Barnsäkerhetsrådet består av elva myndigheter som samarbetar för att öka barns säkerhet.

Att säkerställa att din pool är säker för barn är en prioritet för alla poolägare. Genom att följa lagstiftningen och installera lämpliga skyddsanordningar kan du minimera risken för olyckor och skapa en trygg miljö för både barn och vuxna att njuta av.

Klicka för att se våra överdrag

Slutord:

Att säkerställa att din pool är säker för barn är en prioritet för alla poolägare. Genom att följa lagstiftningen och installera lämpliga skyddsanordningar kan du minimera risken för olyckor och skapa en trygg miljö för både barn och vuxna att njuta av. Kom ihåg att det är fastighetsägarens eller anläggningens ägares ansvar att uppfylla lagkraven och att skydda barnens säkerhet. Om du är osäker på hur du bäst säkerställer din pool, tveka inte att kontakta oss på Poolvision, byggnadsnämnden eller söka ytterligare information från Barnsäkerhetsrådet. Vi hjälper dig gärna med dina frågor och funderingar.

Läs fler inlägg från poolvision

Detta är en generell beskrivning för att vinterstänga poolen. Eftersom det finns en mängd olika poolkonstruktioner och utrustning på marknaden så är det viktigt att ni alltid följer tillverkarens instruktioner i första hand. ...
En pooltrappa är det mest populära valet för att komma i och ur din pool, och det finns väldigt många alternativ att välja mellan. Från helgaveltrappor och hörntrappor till specialutformade kombinationer med t.ex. en långbänk längs sidan. Att fatta rätt beslut kan vara överväldigande. Här är vad du behöver veta för att välja rätt trappa till din pool. ...
Popcorngräs är en enkel och rolig trädgårdsaktivitet som ger fantastiska resultat. Skapa en grön och naturlig atmosfär kring din pool med små pengar och lite tid. Följ våra enkla steg för att odla popcorngräs och förvandla ditt poolområde till en naturlig oas som du och dina gäster kommer att njuta av. ...
Överväger du att investera i en pool under lågkonjunkturen? Trots att det kan tyckas som en onödig lyx, kan det vara en av dina smartaste investeringar. Läs vidare för att upptäcka hur en pool ökar livskvalitet och din fastighets värde, och hur du kan utnyttja lägre priser på byggmaterial och arbetskraft just nu. ...
Som poolägare kan du på olika sätt göra din pool mer energieffektiv. Alltifrån att isolera rören eller optimera vattencirkulationen, till att köpa tilläggsutrustning eller helt ersätta gammal utrustning. Även om vissa av dessa alternativ kräver en inledande investering, så lönar de sig i längden. ...
Ett hållbart poolägande innebär att vi inte slösar på varken vatten eller energi (se separat blogginlägg med våra energispartips). Genom våra tips och genom att använda smarta lösningar kan du spara mängder av vatten, och samtidigt minska dina driftkostnader. ...