• KÖPA POOL
  • INSPIRATION
  • RENOVERA POOL
  • SERVICE OCH SUPPORT
  • POOL BLOGG
        • Liner - Poolduk till pool

0

Kundvagn

0
Subtotal: kr
Inga produkter i varukorgen.

Vattenkemi: pH och alkalinitet

I vår serie med inlägg om vattenkemi så vill vi introducera dig till de absolut viktigaste faktorerna när det kommer till att upprätthålla en bra vattenkvalité: pH och alkalinitet. I detta inlägg går vi igenom vad pH och alkalinitet är, varför de är viktiga och hur du ska hantera dessa värden för att hålla ditt poolvatten rent och klart.

pH värdet

pH-värdet mäter hur surt eller basiskt vattnet är. Det är viktigt att hålla poolens pH-värde inom intervallet 7,2-7,6 för att säkerställa att vattnet är behagligt och att vattenkemikalierna fungerar som de ska. Om pH-värdet är för högt eller för lågt kan det orsaka irritation i ögon och hud, skada utrustning, och påverka vattenkvaliteten. Därför är det viktigt att regelbundet kontrollera och justera pH-värdet för att säkerställa en bra badupplevelse.

Reglera pH-värdet

För att hålla god kvalité på poolvattnet är det viktigt att mäta pH-värdet regelbundet, och att använda lämpliga kemikalier för att justera om det behövs. Poolens pH-värde bör hållas inom intervallet 7,2-7,6, vilket är en neutral till lätt alkalisk nivå.

Skalan för pH-värdet är mellan 0 och 14, där ett pH-värde på 7 är neutralt, medan värden under 7 är sura och över 7 är basiska. pH-skalan är logaritmisk, vilket innebär att varje steg upp eller ner på skalan innebär en stor skillnad i surhetsgraden. En skillnad på en pH-enhet motsvarar en tiofaldig skillnad i surhetsgraden. Två steg motsvarar en hundrafaldig skillnad.

pH-värdet påverkas av en rad faktorer, inklusive vattenkemikalier, urin, föroreningar och kroppsvätskor. Ett för högt pH-värde kan orsaka irritation i ögonen och på huden, samt göra att vattenkemikalierna inte fungerar som de ska. Vattnet kan även upplevas som mjölkigt. Ett för lågt pH-värde kan orsaka korrosion på poolens ytor och utrustning.

Våra ögon har en lätt alkalisk pH-nivå på 7,4, vilket är nödvändigt för att skydda sig från skadliga mikroorganismer. För att undvika irritation och andra hälsoproblem bör pH-värdet i poolvattnet hållas inom det rekommenderade intervallet, då ett för högt pH-värde kan leda till onödig irritation och obehag i ögat.

Även klorförbrukningen påverkas av pH-värdet i poolvattnet. Om pH-värdet är för högt minskar klorets desinficerande effekt, och du kan behöva använda mer klor för att upprätthålla en tillräckligt god desinfektion i vattnet. Om pH-värdet däremot är för lågt, kan kloret bli för effektivt, och du kan behöva justera ner nivån för att inte få för mycket klor i poolen.

Muriatsyra och svaveltrioxid kan användas för att sänka pH-värdet, medan natriumhydroxid och kalciumhydroxid kan användas för att höja det. I butikerna brukar de benämnas som ”Höj pH” respektive ”Sänk pH”. Det är viktigt att följa anvisningarna för att använda dessa kemikalier på rätt sätt och att använda dem i låga doser för att undvika att pH-värdet påverkas för mycket. Innan du justerar ditt pH-värde bör du kontrollera att värdet på Alkaliniteten är bra, då denna fungerar som en buffert för pH-värdet.

Genom att följa rutinerna för vattenkemi kan du säkerställa en hälsosam och ren badmiljö i din pool, och på så sätt bidra till en säker och njutbar upplevelse för alla som använder den.

Alkalinitet

Alkalinitet är en mätning av mängden basiska ämnen i vattnet, och spelar en viktig roll i att balansera pH-värdet i poolen. Rekommenderat intervall för alkaliniteten är 80-120 ppm (parts per million). En hög alkalinitet kan leda till att pH-värdet blir svårt att justera och kan också orsaka beläggningar på poolens ytor och utrustning. En låg alkalinitet kan leda till att pH-värdet svänger kraftigt, vilket kan orsaka irritation i ögonen och på huden. Genom att hålla alkaliniteten inom rekommenderade gränser, hjälper du till att balansera pH-värdet, och bidrar till ett friskt och behagligt vatten i din pool.

Justering av alkaliniteteten

För att höja eller sänka alkaliniteten i poolen, används ofta samma kemikalier som när man justerar pH-värdet, det vill säga muriatsyra eller svaveltrioxid för att sänka värdet, och natriumhydroxid eller kalciumhydroxid för att höja det. Alltså kommer eventuella justeringar av alkaliniteten också påverka poolens pH-värde. Man kan även använda bikarbonat för att höja alkaliniteten. Då alkaliniteten agerar som en buffert för pH-värdet, så börjar man alltid med att justera alkaliniteten (om det skulle behövas), innan man justerar pH-värdet.

Det är viktigt att följa anvisningarna för att använda dessa kemikalier på rätt sätt, och att använda dem i låga doser för att undvika att pH-värdet påverkas för mycket.

Glöm inte att mäta alkaliniteten och pH-värdet regelbundet och att använda lämpliga kemikalier för att justera dem om det behövs. Genom att hålla alkaliniteten och pH-värdet inom rekommenderade intervall, så bidrar du till ett rent och friskt poolvatten.

Läs fler inlägg från poolvision

Detta är en generell beskrivning för att vinterstänga poolen. Eftersom det finns en mängd olika poolkonstruktioner och utrustning på marknaden så är det viktigt att ni alltid följer tillverkarens instruktioner i första hand. ...
En pooltrappa är det mest populära valet för att komma i och ur din pool, och det finns väldigt många alternativ att välja mellan. Från helgaveltrappor och hörntrappor till specialutformade kombinationer med t.ex. en långbänk längs sidan. Att fatta rätt beslut kan vara överväldigande. Här är vad du behöver veta för att välja rätt trappa till din pool. ...
Barnsäkerhet vid poolen är avgörande för att undvika tragiska olyckor. Utforska lagar, fastighetsägarens ansvar och vilka skyddsanordningar som behövs för att säkerställa en trygg miljö för barnen. Följ vår guide och bli en ansvarsfull poolägare som skyddar våra yngsta från faror i vattnet. ...
Popcorngräs är en enkel och rolig trädgårdsaktivitet som ger fantastiska resultat. Skapa en grön och naturlig atmosfär kring din pool med små pengar och lite tid. Följ våra enkla steg för att odla popcorngräs och förvandla ditt poolområde till en naturlig oas som du och dina gäster kommer att njuta av. ...
Överväger du att investera i en pool under lågkonjunkturen? Trots att det kan tyckas som en onödig lyx, kan det vara en av dina smartaste investeringar. Läs vidare för att upptäcka hur en pool ökar livskvalitet och din fastighets värde, och hur du kan utnyttja lägre priser på byggmaterial och arbetskraft just nu. ...
Som poolägare kan du på olika sätt göra din pool mer energieffektiv. Alltifrån att isolera rören eller optimera vattencirkulationen, till att köpa tilläggsutrustning eller helt ersätta gammal utrustning. Även om vissa av dessa alternativ kräver en inledande investering, så lönar de sig i längden. ...