Nyinstallation av Poolvärmepump

3 990 kr

Nyinstallation av Poolvärmepump inom Stockholm/Södermanlands län

När du beställer Installerat & Klart från Poolvision AB kan du känna dig trygg med att en utbildad fackman utför arbetet. En av våra medarbetare levererar produkten hem till dig på avtalad tid samt installerar den. By-passkoppling kan väljas till vilket Poolvision alltid rekommenderar.

 

Villkor Installerat & klart

 • Transportväg in till plats för den nya poolvärmepumpen ska vara lättillgänglig och fri från hinder. Man ska kunna rulla in värmepumpen med en pirra alternativt ska kunden vara behjälplig att bära värmepumpen på
 • Kunden förbereder och ansvarar för att en färdig plats finns där värmepumpen ska placeras vid installations tillfället. Värmepumpen bör placeras nära filteranläggningen.
  En värmepumpe med en by-pass baktill är ca 1000mm x 1000mm och ska stå på en hårdgjord yta utomhus. Får ej byggas in, ska ha fritt runtomkring enligt manual.
 • Anslutning mot befintliga rör/kopplingspunkter ingår (ej kopparrör).
 • Fungerande by-pass måste finnas, annars tillkommer kostnad för detta.
 • Du som kund ansvarar själv för att den nya luft/vatten värmepumpen är rätt dimensionerad och passar till poolen. Om du är osäker så kontakta gärna oss så hjälper vi dig.
 • Installationen sker på befintligt eluttag och poolkoppling.
 • Funktionstest utförs om det är möjligt vid installations tillfället. (provkörning med stickkontakt om tillräcklig säkringsstorlek finns tillgänglig).
 • Bortforsling av den gamla produkten för återvinning (tillkommer).
 • Det ska finns en fungerande vattenavstängning till poolvattnet i utrymmet där installationen ska göras eller i närliggande utrymme.
 • Befintliga systemet ska ha anslutningsmöjligheter utan att behöva byggas om.
 • Det ska inte krävs ombyggnad av väggar och tak samt vägg genomföringar eller att vattenledningsrör, avloppsrör eller annat befintligt material måste dras om, bytas eller kapas.
 • att inga oförutsedda arbeten krävs.
 • Eventuellt skydd av golv, tak och möbler med mera ansvarar du som kund för.
 • Observera att elinstallation inte ingår. Kostnad för elinstallation tillkommer, om el behöver dras om eller ändras. Kontakta Poolvision om ni önskar prisuppgift på detta.