• KÖPA POOL
 • INSPIRATION
 • RENOVERA POOL
 • SERVICE OCH SUPPORT
 • POOL BLOGG
    • Liner - Poolduk till pool

0

Kundvagn

0
Subtotal: kr
Inga produkter i varukorgen.
Rea!

Utbyte av befintlig Poolvärmepump

kr

Utbyte av befintlig Poolvärmepump inom Stockholm/Södermanlands län

Villkor Installerat & klart

 • Transportväg in till plats för den nya poolvärmepumpen samt ut för den gamla ska vara lättillgänglig och fri från hinder. Man ska kunna rulla in/ut värmepumpen med en pirra alternativt ska kunden vara behjälplig att bära värmepumpen på
 • Nya poolvärmepumpen placeras på samma plats utomhus som den befintliga är placerad. Befintligt fundament där poolvärmepumpen ska placeras måste vara av god kvalitet och vara tillräckligt stor för nya värmepumpen.
 • Anslutning mot befintliga rör/kopplingspunkter ingår (ej kopparrör).
 • Fungerande by-pass måste finnas, annars tillkommer kostnad för detta.
 • Du som kund ansvarar själv för att den nya luft/vatten värmepumpen är rätt dimensionerad och passar till poolen. Om du är osäker så kontakta gärna oss så hjälper vi dig.
 • Installationen sker på befintligt eluttag och poolkoppling.
 • Funktionstest utförs om det är möjligt vid installations tillfället. (provkörning med stickkontakt om tillräcklig säkringsstorlek finns tillgänglig).
 • Bortforsling av den gamla produkten för återvinning (tillkommer).
 • Det ska finns en fungerande vattenavstängning till poolvattnet i utrymmet där installationen ska göras eller i närliggande utrymme.
 • Befintliga systemet ska ha anslutningsmöjligheter utan att behöva byggas om. Befintligt system ska ej vara av kopparrör.
 • Det ska inte krävs ombyggnad av väggar och tak samt vägg genomföringar eller att vattenledningsrör, avloppsrör eller annat befintligt material måste dras om, bytas eller kapas.
 • att inga oförutsedda arbeten krävs.
 • Eventuellt skydd av golv, tak och möbler med mera ansvarar du som kund för.
 • Observera att elinstallation inte ingår. Kostnad för elinstallation tillkommer, om el behöver dras om eller ändras. Kontakta Poolvision om ni önskar prisuppgift på detta.