Protokoll vinterstängning

Kontrollerat vattenkvalité

Standard utförande

Tömning av poolen

Övriga moment

Typ av vintertäckning